Myndighetene overser lokalbankenes særtrekk - Gøril Bjerkan - Samfunn og økonomi 1/2021 - distriktspolitikk - lokalbank-

Myndighetene overser lokalbankens særtrekk

Sentrale hensyn bak regulering av banknæringen blir i dag ikke gjenspeilt i Finanstilsynets utforming av regelverket. Lokalbankene blir regulert hardere enn deres risiko for samfunnet skulle tilsi. Dette er i realiteten distriktspolitikk med negativt fortegn.

Eldrebølgen i et nytt perspektiv

Det blir færre yrkesaktive pr. pensjonist framover, men veksten i de yrkesaktives produktivitet vil mer enn veie opp for dette. Og Oljefondets betydning vil være avhengig av hvilken avkastning fondet oppnår.

Kommunal formuesforvaltning

Kommunene har krevende økonomi og private investorer viser i økende grad interesse for å overta kommunale verdier, og kommuner og fylkeskommuner vurderer å selge sine eiendommer og anlegg. Hvor lurt er det?

Svein Gulbrandsen - Fagforbundet

Vi gjør det selv!

En kommentar fra Fagforbundet
Fagforbundet mener at offentlig finansierte velferdstjenester skal drives av det offentlige selv. Kommunal drift sikrer kompetanseutvikling i egen organisasjon.