Samfunn og økonomi – utgave 1 2021

Hvordan bygge landet?

Tema for utgave 1 av Samfunn og økonomi i 2021 er nærings- og distriktspolitikk.

Vi kan nå se konturene på slutten av det store olje- og gasseventyret i våre havområder. De enorme investeringene og inntektene her har vært en hovedmotor i utviklingen av det norske samfunnet og den norske økonomien siden 1970

Fra Bjarne Jensens lederartikkel

Fagredaktøren
Bjarne Jensen

Bolig, ulikhet og mistillit
Bente Aasjord