Spesialisthelsetjenesten under lupen – en spesialutgave om helseforetaksmodellen

Vi står overfor store utfordringer i helsetjenesten framover – en aldrende befolkning vil føre til en historisk oppgavevekst. I denne spesialutgaven har vi satt søkelyset på helseforetaksmodellen.

Alternativ til helseforetaksmodellen har satt spesialisthelsetjenesten i Norge under lupen. I denne spesialutgavene av samfunn og økonomi er helseforetaksmodellen og alternativer til den i fokus.

Vi står overfor store utfordringer i helsetjenesten framover – en aldrende befolkning vil føre til en historisk oppgavevekst. Samfunn og økonomi har sett nærmere på hvordan vi organiserer helsetjenestene. Vi har derfor laget en spesialutgave med med en rekke artikler som setter et spesielt søkelys på helseforetaksmodellen og et alternativ til helseforetaksmodellen.

I spesialutgaven Alternativ til helseforetaksmodellen – som inneholder et utvalg artikler fra tidsskriftet Samfunn og økonomi 2/2021 – drøfter vi sentrale aspekter ved styring og organisering av våre sykehus. Vi har hatt to hovedfokus. Det første er å få fram bakgrunn for og viktige virkninger av helseforetaksmodellen som ble innført i 2001. Det andre er å finne fram til viktige ledd i en alternativ modell, basert på at sykehusene er en juvel i vår velferdsstat. Sykehusene skal finansieres av innbyggerne i fellesskap, og tjenestene skal fordeles etter behov. Vårt mål med heftet er å gi faglige bidrag og konkrete forslag til denne debatten.