Unge må sikres rettferdig pensjon

Fagforbundet organiserer nesten 50 000 unge medlemmer, og Fagforbundet Ung jobber for at de og unge tillitsvalgte skal få bedre kunnskap om pensjon. Fagforbundet Ung ønsker trygge og rettferdige pensjoner i framtida som fellesskapet tar ansvaret for.

Ungdom må sikres rettferdig pensjon - Victoria de Oliveira - Fagforbundet ung - Samfunn og økonomi 2/2022
AdobeStock
Victoria de Oliveira Fagforbundet Ung
Kommentaren er publisert i Samfunn og økonomi 2/2022

Pensjon er et vanskelig, forvirrende og litt rart tema for mange å tenke på allerede helt i starten av yrkeslivet. Det er imidlertid et spørsmål flere unge burde være opptatt av, vite mer om og engasjere seg mer i.

Fra finansnæringen og mediene hører vi stadig vekk at unge må spare til pensjon selv, alternativt må jobbe veldig lenge for å få en god pensjon. Samtidig sier Fagforbundet og andre i fagbevegelsen at det forhandles fram svært gode pensjonsordninger, både i offentlig sektor og andre steder. Er det rart at vi blir forvirret?

Fagforbundet organiserer nesten 50 000 unge medlemmer, og Fagforbundet Ung jobber for at de og unge tillitsvalgte skal få bedre kunnskap om pensjon. Slik kan vi bidra i debatten om hvordan pensjonssystemet skal bli i framtida. 

Det er ingen tvil om at det å være fagorganisert er viktig. Det gir tyngde inn i tariffoppgjørene slik at avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjon blir prioritert. For selv om folketrygden er og skal være bærebjelken i pensjonssystemet vårt, fører økt levealder og pensjonsreformen til at flere må jobbe lenger.

Selv om folketrygden for de fleste av oss vil utgjøre den største delen av pensjonen, vil vi også være avhengig av en god AFP og tjenestepensjon. Muligheten til å slutte tidligere med en god pensjon vil for mange avhenge av at de jobber et sted der dette har blitt forhandlet fram.

Det er derfor helt sentralt for de unge at det er høy organisasjonsgrad og at tariffavtaler kommer på plass så mange steder som mulig. Det samme gjelder tjenestepensjonene som er av svært forskjellig kvalitet. De blir kun bedre med makt bak krava og flere fagorganiserte på arbeidsplassene.

Vi må skape mindre forskjeller

Vi må finne gode løsninger og ta vare på dem som har jobber som sliter på helsa, eller har jobber med spesielle krav. Vi må skape mindre forskjeller mellom folk fra ulike yrker, og unngå at vi får pensjonstapere og flere uføre.

Økt kunnskap om pensjon er viktig for å få til alt dette, men pensjon må settes inn i et helhetlig perspektiv knyttet til unges generelle kunnskap om penger og økonomi. Det er mange økonomiske aspekter som vil gi de unge en trygg pensjon og alderdom. Å forstå betydningen av å ha egen bolig og ha kontroll på egen gjeldssituasjon, er blant dem.

Ulikheten som oppstår på grunn av forskjellene mellom dem som kommer seg inn i boligmarkedet og dem som ikke gjør det, om de har mulighet til hjelp fra «foreldrebanken» eller ikke, er med på å øke forskjellene i samfunnet vårt, og er et like viktig spørsmål for fagbevegelsen å engasjere seg i.

Fagforbundet Ung ønsker rettferdige og trygge pensjoner, som fellesskapet tar ansvaret for, slik at vi kan leve i dag uten å bekymre oss for mye om økonomien når vi blir pensjonister. Fagforbundet Ung er opptatt av gode liv, både for oss nå som unge arbeidstakere, men også som pensjonister langt der framme.