Kategori: Alexander Berg Erichsen

Alexander Berg Erichsen - Samfunn og økonomiAlexander Berg Erichsen

Alexander Berg Erichsen er rådgiver i Fagforbundet og høgskolelektor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Han har mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO (2013).

Kontakt Alexander Berg Erichsen
Alexander.Berg-Erichsen@fagforbundet.no

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Bolig, geografi og ulikhet - Bente Aasjord og Alexander Berg Erichsen - Samfunn og økonomi 2/2022

Bolig, geografi og ulikhet

De senere årene er det publisert flere studier i Vesten som peker på en økende geografisk ulikhet mellom sentrum og periferi, der fellestrekket er sterkt økende forskjeller i utvikling av boligprisene mellom by og bygd; prisene i byene vokser raskt, mens prisene i distriktene stagnerer eller vokser sakte. De rike og høyt utdannede samles i byene, mens arbeiderklassen presses ut av byene. Også i Norge og Norden er sentrum/periferi-aksen blitt tydeligere.