Kategori: Alf-Inge Jansen

Alf Inge Jansen er medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomiAlf-Inge Jansen

Dr.philos., professor emeritus, Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon
og organisasjonsvitenskap og forsker I, Transportøkonomisk institutt, Oslo.
Forskningsfelt: Offentlig politikk og for­valtning, blant annet formingen og etablerin­gen av miljøvern som politisk sektor i Norge. Har sammen med Oddgeir Osland og Atle Nyhagen publisert artikler og papers om klimapolitikken og økologisk modernisering. Arbeider nå med spørsmål vedrørende temaer som: Økonomiske instrumenter som virkemidler i miljøpolitikken på transport­ feltet, og Økonomene og offentlig politikk. Gjesteforsker og foreleser ved europeiske universiteter, og har vært medlem av inter­ nasjonale faglige komiteer.

Alf-Inge Jansen er en del av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi

Kontakt Alf-Inge Jansen
alfingejansen@gmail.com

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi