Kategori: Alf-Inge Jansen

Alf Inge Jansen er medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomiAlf-Inge Jansen

Dr.philos., professor emeritus, Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon
og organisasjonsvitenskap og forsker I, Transportøkonomisk institutt, Oslo.
Forskningsfelt: Offentlig politikk og for­valtning, blant annet formingen og etablerin­gen av miljøvern som politisk sektor i Norge. Har sammen med Oddgeir Osland og Atle Nyhagen publisert artikler og papers om klimapolitikken og økologisk modernisering. Arbeider nå med spørsmål vedrørende temaer som: Økonomiske instrumenter som virkemidler i miljøpolitikken på transport­ feltet, og Økonomene og offentlig politikk. Gjesteforsker og foreleser ved europeiske universiteter, og har vært medlem av inter­ nasjonale faglige komiteer.

Alf-Inge Jansen er en del av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi

Kontakt Alf-Inge Jansen
alfingejansen@gmail.com

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Finansdepartementet – en aktør for sosialt og politisk fellesskap?

Om Finansdepartementets rolle. Hvorfor blir ikke det faktum at eldre lever lenger fremstilt som en suksess, men snarere som et problem for det norske velferdssamfunnet. Hva har skjedd når suksess blir sett som en samfunnsøkonomisk byrde og trussel mot statens finanser i Perspektivmedlingen 2017