Kategori: Anja Cecilie Solvik

Anja Cecilie Solvik

Anja Cecilie Solvik - Samfunn og økonomiAnja Cecilie Solvik er billedkunstner og driver galleriet Pikene ved broen i Heggedal i Asker. Hun er bedre kjent for de fleste som geriljaleder for Bunadsgeriljaen. Bunadsgeriljaen har sitt utspring i Kristiansund og aksjonen handlet først om å redde fødetilbudet ved sykehuset der, men har blitt utvidet til å gjelde fødsler- og barselomsorg i hele Norge.

Kontakt Anja Cecilie Solvik
bunadsgeriljaen@gmail.com

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Anja Solvik - Bunadsgeriljaen - sentralisering av fødetilbud - Samfunn og økonomi 2/2021 - Norsk fødselsomsorg har mest å tape på helseforetaksmodellen - Alternativ til helseforetaksmodellen

Norsk fødselsomsorg har mest å tape på helseforetaksmodellen

Det blir påstått at det er lettere å rekruttere til store enheter og at det gir den beste kvaliteten. Det er viktig at avgjørelsen om sentralisering er tatt på riktig grunnlag. Denne artikkelen setter søkelyset på dette. Hva slags konsekvenser får det for de fødende at flere fødeinstitusjoner blir nedlagt?