Kategori: Arbeidsliv og arbeidsmarked

Arbeidsliv og arbeidsmarked

Vil eldrebølgen knuse alle prioriteringer og kan de unge fanges opp i arbeidsmarkedet?

Utvikling i tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet er krevende å forutsi. Andelen eldre øker, men konsekvensene synes ofte overdramatisert. Eldreandelen øker uansett betydningen av pensjonssystemene. Rekruttering inn i arbeidsmarkedet og mulighet for faste og hele stillinger er viktige faktorer som også må analyseres nøye for å vurdere arbeidsliv og arbeidsmarked framover.

Se flere temaer

Eldrebølgen i et nytt perspektiv

Det blir færre yrkesaktive pr. pensjonist framover, men veksten i de yrkesaktives produktivitet vil mer enn veie opp for dette. Og Oljefondets betydning vil være avhengig av hvilken avkastning fondet oppnår.

Svein Gulbrandsen - Fagforbundet

Vi gjør det selv!

En kommentar fra Fagforbundet
Fagforbundet mener at offentlig finansierte velferdstjenester skal drives av det offentlige selv. Kommunal drift sikrer kompetanseutvikling i egen organisasjon.

Egenregi eller konkurranseutsetting

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap ble sommeren 2017 rammet av konkursen i RenoNorden AS. Et case fra Romsdalshalvøya
Interkommunale Renovasjonsselskap.