Kategori: Arild Sæther

Arild Sæther

AArild Sæther - forfatter Samfunn og økonomirild Sæther (født 8. august 1940) er professor emeritus i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Agder. Han har vært tilknyttet siden 1970. Siden 2012 har han vært tilknyttet Agder Vitenskapsakademi. Sæther har særlig publisert forskningsarbeider i skjæringspunktet mellom økonomi, idéhistorie og økonomisk historie.

I perioden 1995-1997 var Arild Sæther professor ved European Institute of Public Administration EIPA i Maastricht i Nederland, og i 1999-2001 Direktør for EuroFaculty Tartu-Riga-Vilnius.
Les mer om Arild Sæther her

Kontakt Arild Sæther:
e-post: arild@saether.no

Statsøkonomi

Den første norske læreboka i statsøkonomi

Det vi kaller en første norske læreboka i statsøkonomi kom som føljetong i det illustrerte ukebladet Skilling-Magazin. Fra 1845 ble det publisert 24 usignerte artikler, men det antas at forfatteren er Gottlieb Linstow Tischendorff. Skilling-Magazin med undertittelen «Til Udbredelse af almennyttige Kundskaber» var Norges første illustrerte ukeblad. Det utkom fra 1835 til 1891. Sammen med andre ukeblader som Illustrert Nyhedsblad og Illustrert Folkeblad ble det en svært viktig kanal for visuell folkeopplysning og kulturformidling.