Kategori: Arild Sæther

Arild Sæther

AArild Sæther - forfatter Samfunn og økonomirild Sæther (født 8. august 1940) er professor emeritus i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Agder. Han har vært tilknyttet siden 1970. Siden 2012 har han vært tilknyttet Agder Vitenskapsakademi. Sæther har særlig publisert forskningsarbeider i skjæringspunktet mellom økonomi, idéhistorie og økonomisk historie.

I perioden 1995-1997 var Arild Sæther professor ved European Institute of Public Administration EIPA i Maastricht i Nederland, og i 1999-2001 Direktør for EuroFaculty Tartu-Riga-Vilnius.
Les mer om Arild Sæther her

Kontakt Arild Sæther:
e-post: arild@saether.no

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Statsøkonomi

Den første norske læreboka i statsøkonomi

Det vi kaller en første norske læreboka i statsøkonomi kom som føljetong i det illustrerte ukebladet Skilling-Magazin. Fra 1845 ble det publisert 24 usignerte artikler, men det antas at forfatteren er Gottlieb Linstow Tischendorff. Skilling-Magazin med undertittelen «Til Udbredelse af almennyttige Kundskaber» var Norges første illustrerte ukeblad. Det utkom fra 1835 til 1891.