Kategori: Bengt Eirik Karlsson

Bengt Eirik Karlsson

 

Bengt Eirik Karlsson har bidratt som forfatter for Samfunn og økonomi.

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Bengt Eirik KarlssonBengt Eirik Karlsson er professor ved USN, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag.
Utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie fra 1986. Hovedfag i pedagogikk og dr.polit,-grad ved Universitetet i Oslo. Mastergrad i familieterapi med godkjenning som International Certificate as Family Therapist fra 2012.

Godkjent sykepleiefaglig veileder i Norge og i Danmark.
Hans interesseområder er psykisk helse, psykisk helsearbeid, dialogbaserte terapier, samarbeidsbasertforskning og aksjonsforskning.

Kontakt Bengt Eirik Karlsson
Bengt.Karlsson@usn.no