Kategori: Bengt Eirik Karlsson

Bengt Eirik Karlsson

Bengt Eirik KarlssonBengt Eirik Karlsson er professor ved USN, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag.
Utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie fra 1986. Hovedfag i pedagogikk og dr.polit,-grad ved Universitetet i Oslo. Mastergrad i familieterapi med godkjenning som International Certificate as Family Therapist fra 2012.

Godkjent sykepleiefaglig veileder i Norge og i Danmark.
Hans interesseområder er psykisk helse, psykisk helsearbeid, dialogbaserte terapier, samarbeidsbasertforskning og aksjonsforskning.

Kontakt Bengt Eirik Karlsson
Bengt.Karlsson@usn.no

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi