Kategori: Bente Aasjord

Bente Aasjord

Bente Aasjord er spesialrådgiver i Fagforbundets avdeling for politikk og samfunn. Der har hun jobbet med nordområdepolitikk, miljø og klima. I senere år har hun forsket på geografisk ulikhet mellom by og land i Norge, også med fokus på en ny og sterk økende geografisk formuesulikhet knyttet til en deregulert boligpolitikk. Bente er utdannet statsviter innenfor miljø, internasjonal politikk og fiskeriforvaltning. Hun har og har hatt ulike verv og oppdrag knyttet til miljø, forvalting og internasjonal politikk.

Kontakt Bente Aasjord
Bente.Aasjord@fagforbundet.no

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Bolig, geografi og ulikhet - Bente Aasjord og Alexander Berg Erichsen - Samfunn og økonomi 2/2022

Bolig, geografi og ulikhet

De senere årene er det publisert flere studier i Vesten som peker på en økende geografisk ulikhet mellom sentrum og periferi, der fellestrekket er sterkt økende forskjeller i utvikling av boligprisene mellom by og bygd; prisene i byene vokser raskt, mens prisene i distriktene stagnerer eller vokser sakte. De rike og høyt utdannede samles i byene, mens arbeiderklassen presses ut av byene. Også i Norge og Norden er sentrum/periferi-aksen blitt tydeligere.