Kategori: Bjørn Røse

Bjørn Røse

Bjørn Røse er tidligere toll- og avgiftsdirektør (2007-2016)

Røse ble utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1974. Han arbeidet i Oslo kommune fra 1989 til 2007, det siste året som kommunaldirektør i byrådsavdelingen for byutvikling. I 2007 ble han utnevnt til toll- og avgiftsdirektør for en periode på seks år. Han tok over etter Marit Wiig som hadde sittet i åtte år.

Røse fratrådte som tolldirektør i juli 2016 og ble innvilget permisjon frem til tiltredelse som spesialrådgiver i Finansdepartementet 1. februar 2017.

Foto: Tore Sætre/Wikimedia

Kontakt Bjørn Røse
bjorn.rose@hotmail.com

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Milliardtap da innkreving av toll og avgifter ble flyttet fra Tollvesenet til Skatteetaten

Da fastsetting og innkreving av særavgifter, toll og merverdiavgift for mer enn 200 milliarder kroner pr. år ble flyttet fra Tollvesenet til Skatteetaten i 2016, førte det til milliardtap for den norske staten. Endringen ble solgt inn som en modernisering av offentlig sektor, men virkeligheten ble en annen, ifølge Bjørn Røse, tidligere tolldirektør, kemner og kommunaldirektør i Oslo kommune.