Kategori: Bjørn Røse

Bjørn Røse

Bjørn Røse er tidligere toll- og avgiftsdirektør (2007-2016)

Røse ble utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1974. Han arbeidet i Oslo kommune fra 1989 til 2007, det siste året som kommunaldirektør i byrådsavdelingen for byutvikling. I 2007 ble han utnevnt til toll- og avgiftsdirektør for en periode på seks år. Han tok over etter Marit Wiig som hadde sittet i åtte år.

Røse fratrådte som tolldirektør i juli 2016 og ble innvilget permisjon frem til tiltredelse som spesialrådgiver i Finansdepartementet 1. februar 2017.

Foto: Tore Sætre/Wikimedia

Kontakt Bjørn Røse
bjorn.rose@hotmail.com

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi