Kategori: Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard - Samfunn og økonomi

Christian Grimsgaard er overlege ved Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst. Han var medlem i Kvinnsland-utvalget som i 2015 ble gitt i oppdrag av regjeringen å utrede ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten.

Kontakt Christian Grimsgaard
cgrimsga@ous-hf.no

Sykehusorganisering bør ta utgangspunkt i behovene der tjenestene utformes, i møtene mellom sykehusenhetene og pasientene - Christian Grimsgaard - helseforetak - Samfunn og økonomi 2/2021 - utkast til ny organisering av sykehusene

En ny organisering av sykehusene

En ny organisering av sykehussektoren bør ta utgangspunkt i behovene der tjenestene utformes, i møtene mellom sykehus-
enhetene og pasientene. Bygger vi gode tjenester fra bunn, vil trolig også den overordnede styringen falle lettere på plass.