Kategori: Dagny Adriaenssen Johannessen

Dagny Adriaenssen Johannessen

Dagny Adriaenssen JohannesenStipendiat OsloMet, ved fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Kontakt Dagny Adriaenssen Johannessen
dagny-adriaenssen.johannessen@oslomet.no