Kategori: Fanny Voldnes

 

Fanny Voldnes

Registrert revisor fra BI Fanny Voldnes - redaksjonsrådet i Samfunn & Økonomi(1988) og cand.philol fra Universitetet i Oslo (2000). Var leder av Samfunnsøkonomisk avdeling i Fagforbundet i ni år, og er nå spesialrådgiver i Kommunekonsult og Fagforbundet. Hun har revisorbevilling, og arbeidet flere år i et av de store private revisjonsselskapene. Ble ansatt i Fagforbundet i 2010 og kom fra nestlederstilling i næringspolitisk avdeling i LO. Har de siste 15 årene i hovedsak arbeidet med problemstillinger knyttet til markedsrettingen av offentlig sektor, om konsekvenser for politisk styring, innsyn og kontroll og spesielt bruken av forretningsorienterte regnskaper og selskapsorgani­sering anvendt på velferdsoppgaver. Har sittet i offentlige utvalg for LO.

Fanny Voldnes er fra 2024 ansvarlig redaktør av Samfunn og økonomi

Kontakt Fanny Voldnes
fanny.voldnes@fagforbundet.no

Fanny Voldnes - Velferdstjenester som lønnsom geskjeft - Samfunn og økonomi 1/2023

Rik på velferdstjenester – en lønnsom geskjeft

Norlandia er det første norskeide multinasjonale konsernet som driver virksomhet innenfor flere velferdstjenester. Driften omfatter barnehager, flyktningmottak, sykehjem, barnevern og sykehoteller i mange land. Konsernet hadde salgsinntekter på seks milliarder i 2021.

Kan regnskapsregler redde en forutsigbar tjenestepensjon og AFP? Fanny Voldnes - Samfunn og økonomi 2/2022

Kan regnskapsregler redde en forutsigbar tjenestepensjon og AFP?

Hvordan regnskapsreglene brukes, har mye å si for pensjonsutviklingen i både privat og offentlig sektor. Og ikke minst for AFP-ordningen. I denne artikkelen rettes oppmerksomheten mot hvordan bruken av regnskapsreglene har medvirket til redusert kjøpekraft og større ulikhet mellom vanlige lønnsmottakere, og hvordan dette kan endres.

Gir dagens årsregnskap nyttig informasjon om sykehus – og for hvem? Fanny Voldnes - Samfunn og økonomi 2/2021

Gir dagens årsregnskap nyttig informasjon om sykehus?

Med helseforetaksreformen i 2001 ble sykehusene organisert i forretningskonsern og underlagt regnskapsloven som er laget for forretningsdrift i privat sektor. I årene etterpå er det stadig stilt spørsmål ved om hvor egnet dette systemet er for sykehustjenester.