Kategori: Fanny Voldnes

 

Fanny Voldnes

Registrert revisor fra BI Fanny Voldnes - redaksjonsrådet i Samfunn & Økonomi(1988) og cand.philol fra Universitetet i Oslo (2000). Var leder av Samfunnsøkonomisk avdeling i Fagforbundet i ni år, og er nå spesialrådgiver i Kommunekonsult og Fagforbundet. Hun har revisorbevilling, og arbeidet flere år i et av de store private revisjonsselskapene. Ble ansatt i Fagforbundet i 2010 og kom fra nestlederstilling i næringspolitisk avdeling i LO. Har de siste 15 årene i hovedsak arbeidet med problemstillinger knyttet til markedsrettingen av offentlig sektor, om konsekvenser for politisk styring, innsyn og kontroll og spesielt bruken av forretningsorienterte regnskaper og selskapsorgani­sering anvendt på velferdsoppgaver. Har sittet i offentlige utvalg for LO.

Fanny Voldnes er en del av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi

Kontakt Fanny Voldnes
fanny.voldnes@fagforbundet.no

Gir dagens årsregnskap nyttig informasjon om sykehus – og for hvem? Fanny Voldnes - Samfunn og økonomi 2/2021

Gir dagens årsregnskap nyttig informasjon om sykehus?

Med helseforetaksreformen i 2001 ble sykehusene organisert i forretningskonsern og underlagt regnskapsloven som er laget for forretningsdrift i privat sektor. I årene etterpå er det stadig stilt spørsmål ved om hvor egnet dette systemet er for sykehustjenester.