Kategori: Gunnar Gussgard

Gunnar Gussgard

 

Gunnar Gussgard er daglig leder i Kommunekonsult AS.Gunnar Gussgard

Han er tidligere administrativ leder i Fagforbundet og har vært KS-direktør.

Han har før dette bl.a. ledet sekretariatet for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging, innehatt kommunale lederstillinger og drevet med samfunnsforskning.

Han har hatt en rekke styreverv og har erfaring som kommunestyrerepresentant og som leder av Bærum Arbeiderparti.

Kontakt Gunnar Gussgard
gunnar.gussgard@kommunekonsult.no

Privat eller kommunal drift av parkene i Oslo?

Kommunale parker er fellesgoder, og ansvaret må ligge i kommunal regi. Selve driften kan settes ut på anbud til private selskaper. Det kan imidlertid ikke antas at anbudsutsetting er kostnads­effektivt. Tvert imot kan kommunal parkdrift gi lavere totalkostnader og medføre at viktige samfunnsmessige hensyn ivaretas.

Bussdrift Innlandet – anbud eller egenregi?

Kommunekonsult har sett på bussdriften i Innlandet. Samlet vurdering i rapporten er at egenregi vil være å foretrekke både ut fra ønsket om bedre styringsmuligheter for fylkeskommunen, bedre pensjonsordning for de ansatte og ikke minst lavere kostnader på lang sikt.

Kommunal formuesforvaltning

Kommunene har krevende økonomi og private investorer viser i økende grad interesse for å overta kommunale verdier, og kommuner og fylkeskommuner vurderer å selge sine eiendommer og anlegg. Hvor lurt er det?