Kategori: Håvard Teigen

Håvard Teigen 

Håvard TeigenHåvard Teigen er utdannet siviløkonom og historiker. Han er professor i samfunnsplanlegging med regional økonomi og politikk som fagområde. Det er distrikts- og bygdeutvikling han har forsket mest på.  Han har utgitt en rekke bøker og artikler og hatt en rekke oppdrag i regjeringsoppnevnte kommisjoner. Han er også sterkt engasjert i språksaken.

Kontakt Håvard Teigen
E-post: havard.teigen@inn.no