Kategori: Heidi Haukelien

Heidi Haukelien

Heidi HaukelienHeidi Haukelien er førsteamanuensis ved USN og styremedlem i Helsetjenesteaksjonen.

Hun er stedlig leder for Senter for omsorgsforskning avd. Porsgrunn (USN) og seniorforsker ved Telemarksforsking. Hun arbeider med problemstillinger som angår styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk, profesjonsutøvelse og kjønn. Hun har gjennomført en rekke feltarbeid i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Haukelien har vært redaktør og medforfatter på flere bøker, blant annet Maktens samvittighet (Universitetsforlaget 2002), Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger (Dreyers forlag 2017) og Forventningens kraft. Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad (Gyldendal akademisk 2017). Siste artikkel dreier seg om velferdsteknologi: Alderdom i det teknologiske Utopia? Velferdsteknologi i norske kommuner (i Velferdstjenestenes vilkår. Nasjonal politikk og lokale erfaringer i Avik m.fl. 2020, Universitetsforlaget).

Kontakt Heidi Haukelien
heidi.haukelien@usn.no