Kategori: Helene Skeibrok

Helene skeibrok er nestleder i Fagforbundet.

Helene Skeibrok

Helene Skeibrok er utdannet helsefagarbeider. Hun har hatt ulike tillitsverv i Fagforbundet fra 2002, og ble valgt som nestleder i forbundet i 2022. Skeibrok har også vært folkevalgt i to perioder for Arbeiderpartiet i Hamar, fra 2007 til 2015.

Kontakt Helene Skeibrok:
helene.skeibrok@fagforbundet.no

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Hvorfor bruke stemmeretten ved høstens valg?

Det er i kommunene folk bor. Der vi skal bli gamle. Det handler om trygghet. Trygghet i arbeidslivet, trygghet for ungene i skolen og barnehagen, trygghet for de eldre. Det handler om felleskapet, og om å finne løsninger sammen. Ved høstens valg skal vi bestemme hvem som skal styre kommunene våre.