Kategori: Ib Erik Eriksen

Ib Erik Eriksen

Ib Erik Eriksen - forfatter Samfunn og økonomiIb Erik Eriksen er professor i økonomi ved Universitetet i Agder. Han har også vært forsker ved Institute for Shipping Research ved Norges Handelshøyskole (NHH). Ib Erik Eriksen har forsket på økonomi innen shipping og finans. De senere årene har han forsket på økonomisk historie.

Kontakt Ib Erik Eriksen:
E-post: ib.e.eriksen@​uia.no

Statsøkonomi

Den første norske læreboka i statsøkonomi

Det vi kaller en første norske læreboka i statsøkonomi kom som føljetong i det illustrerte ukebladet Skilling-Magazin. Fra 1845 ble det publisert 24 usignerte artikler, men det antas at forfatteren er Gottlieb Linstow Tischendorff. Skilling-Magazin med undertittelen «Til Udbredelse af almennyttige Kundskaber» var Norges første illustrerte ukeblad. Det utkom fra 1835 til 1891.