Kategori: Ida Drange

Ida Drange, seniorforsker AFI, Oslo Met, artikkelforfatter Samfunn og økonomi

Ida Drange

Ida Drange har professorkompetanse i sosiologi med fordypning innenfor arbeidslivsstudier. Hun er seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet – Storbyuniverstitetet, og har i en årrekke forsket på vilkår for godt og inkluderende arbeidsliv og et inkluderende arbeidsmarked.

Kontakt Ida Drange
E-post: Ida.Drange@oslomet.no
Tlf: 920 10 342

Ufrivillig deltid helsefagarbeidere - Den vanskelige deltidsknuten

Ufrivillig deltid for helsefagarbeidere

Ufrivillig deltid er et særnorsk fenomen som særlig rammer unge helsefagarbeidere. Ufordringene henger trolig sammen med turnusordningen i helse- og omsorgstjenesten.