Kategori: Jose Julio Gonzalez

Jose Julio Gonzalez - Samfunn og økonomiJose Julio Gonzalez

Jose Julio Gonzalez er professor emeritus fra Universitetet i Agder. Han jobbet som professor til han ble 75 år gammel. Han kunne ha gått av ved 67 år pluss levealdersjustering (én måned) og fått mest i pensjon. De åtte årene ekstra han jobbet for staten var han med på å styrke Universitetet i Agder. Han var sentral i å skape nye prioriterte forskningsprogrammer og hente inn finansiering av dem, blant annet fra EU. I alle år han jobbet ut over 67 år betalte han selv og hans arbeidsgiver for hans tjenestepensjon. Men tjenestepensjonen ble lavere og lavere for hvert år han jobbet ekstra, og til slutt ble den null. Lever han lenge nok, vil alt han fikk i lønn ved å jobbe lenger bli spist opp av tapet av tjenestepensjon.

Kontakt Jose Julio Gonzalez
jose.j.gonzalez@uia.no

Tillit er samfunnets grunnkapital

Vårt samfunn er bygd på tillit. Svikter tilliten til myndighetene, får polarisering og ekstremisme fotfeste. Tillit er vesentlig også for krisehåndtering. Et internasjonalt innovasjonsprosjekt har vist at tillit til myndighetene kjennetegner landene som har håndtert koronapandemien best,. Jose Julio Gonzalez er professor emeritus ved Universitetet i Agder.