Kategori: Kristin Reichborn-Kjennerud

Kristin Reichborn­-Kjennerud

Kristin Reichborn­-Kjennerud - Samfunn og økonomiKristin Reichborn­-Kjennerud er forsker 2 ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Kristin Reichborn-Kjennerud, Ph.D er statsviter og sosiolog, men har også utdanning innenfor ledelse, administrasjon og revisjon. Kristin leder Forskningsrådsprosjektet «Kjøp bærekraftig» som skal hjelpe kommuner og offentlige organisasjoner å kjøpe mat- og cateringtjenester mer bærekraftig. Kristin er også arbeidspakkeleder i to prosjekter som berører sosialt entreprenørskap.

Kontakt Kristin Reichborn-Kjennerud
Kristin.Reichborn-Kjennerud@oslomet.no

New Public Management - Johan Reisang - Samfunn og økonomi 1/2022

Monstermaskinen New Public Management

New Public Management (NPM), eller ny offentlig styring, er inspirert av kapitalismen i privat sektor der ansvaret deles opp og fragmenteres. Denne monstermaskinen ble født i Storbritannia på 80-tallet. Thatcher og Reagan startet det. Tony Blair og Jens Stoltenberg videreførte initiativet. De største partiene i Norge innførte NPM med stor entusiasme. En konsekvens av NPM er et blindt fokus på produksjon. Kvantitet blir viktigere enn kvalitet. Ettersom fristene ofte er korte og vi skal ha alt til lavest mulig pris, blir ofte kvaliteten deretter.