Kategori: Kristin Reichborn-Kjennerud

Kristin Reichborn­-Kjennerud

Kristin Reichborn­-Kjennerud - Samfunn og økonomiKristin Reichborn­-Kjennerud er forsker 2 ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Kristin Reichborn-Kjennerud, Ph.D er statsviter og sosiolog, men har også utdanning innenfor ledelse, administrasjon og revisjon. Kristin leder Forskningsrådsprosjektet «Kjøp bærekraftig» som skal hjelpe kommuner og offentlige organisasjoner å kjøpe mat- og cateringtjenester mer bærekraftig. Kristin er også arbeidspakkeleder i to prosjekter som berører sosialt entreprenørskap.

Kontakt Kristin Reichborn-Kjennerud
Kristin.Reichborn-Kjennerud@oslomet.no

New Public Management - Johan Reisang - Samfunn og økonomi 1/2022

Monstermaskinen New Public Management

New Public Management (NPM), eller ny offentlig styring, er inspirert av kapitalismen i privat sektor der ansvaret deles opp og fragmenteres. Denne monstermaskinen ble født i Storbritannia på 80-tallet. Thatcher og Reagan startet det. Tony Blair og Jens Stoltenberg videreførte initiativet. De største partiene i Norge innførte NPM med stor entusiasme.