Kategori: Kristin Reichborn-Kjennerud

Kristin Reichborn­-Kjennerud

Kristin Reichborn­-Kjennerud - Samfunn og økonomiKristin Reichborn­-Kjennerud er forsker 2 ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Kristin Reichborn-Kjennerud, Ph.D er statsviter og sosiolog, men har også utdanning innenfor ledelse, administrasjon og revisjon. Kristin leder Forskningsrådsprosjektet «Kjøp bærekraftig» som skal hjelpe kommuner og offentlige organisasjoner å kjøpe mat- og cateringtjenester mer bærekraftig. Kristin er også arbeidspakkeleder i to prosjekter som berører sosialt entreprenørskap.

Kontakt Kristin Reichborn-Kjennerud
Kristin.Reichborn-Kjennerud@oslomet.no

Trivsel og gode levekår gir livskvalitet

Bedre psykisk velvære er dokumentert å ha sammenheng med høy livskvalitet. Livskvalitet og trivsel har også god påvirkning på den fysiske helsetilstanden. Tiltak som legger til rette for positive faktorer som opplevelse av glede, sosial deltakelse, mestring, autonomi og mening, er derfor sentrale mål for folkehelsearbeidet.

New Public Management - Johan Reisang - Samfunn og økonomi 1/2022

Monstermaskinen New Public Management

New Public Management (NPM), eller ny offentlig styring, er inspirert av kapitalismen i privat sektor der ansvaret deles opp og fragmenteres. Denne monstermaskinen ble født i Storbritannia på 80-tallet. Thatcher og Reagan startet det. Tony Blair og Jens Stoltenberg videreførte initiativet. De største partiene i Norge innførte NPM med stor entusiasme.