Kategori: Kristine Nergaard

Kristine Nergaard

Kristine Nergaard er forsker i Fafo og arbeider med temaer knyttet til arbeidsliv og kollektive partsforhold. Innenfor området arbeidsmarked/arbeidsliv arbeider hun blant annet med problemstillinger knyttet til deltid, arbeidstidsordninger, midlertidige ansettelser, arbeidsutleie og arbeidsforhold for arbeidstakere i utsatte bransjer.

https://www.fafo.no/ansatte/kristine-nergaard

Kontakt Kristine Nergaard:
Kristine.Nergaard@fafo.no

Se liste over forfattere

Heltidsgapet, kjønn og yrkeshierarki

Er det slik at det å jobbe deltid ikke bare kan knyttes til kvinners omsorgsforpliktelser overfor barn og familie, men at muligheten for å ha en heltidsstilling også avhenger av hvor man befinner seg i yrkeshierarkiet? Hvis dette er tilfelle, må vi analysere deltid som noe mer enn et kvinnefenomen, og se det i et klasseperspektiv og ut ifra posisjoner i arbeidsmarkedet.