Kategori: Lars Nestaas

Lars Nestaas

Lars Nestaas har bidratt som forfatter for Samfunn oLars Nestaasg økonomi.

Lars Nestaas er rådgiver innen pensjon i Pensjonistforbundet.

Kontakt Lars Nestaas:
Lars.Nestaas@pensjonistforbundet.no

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Pensjonistenes inntektssituasjon og inntektsutvikling

Etter pensjonsreformen i 2011 er pensjonistene blitt inntektstapere sammenliknet med befolkningen for øvrig. Det skyldes at folketrygdens alderspensjoner og offentlige tjenestepensjoner underreguleres i forhold til lønnsøkningen. Storparten av de private pensjonene – fripolisene – forvaltes slik at det ikke er økning i de årlige ytelsene.

Hva er det beste utbyggingsalternativet for sykehusene i Oslo? - Lars Nestaas - Samfunn og økonomi 2/2021

Hva er det beste utbyggingsalternativet for sykehusene i Oslo?

Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Helse Sør-Øst RHF (HSØ) planlegger en storstilt endring av sykehusstrukturen i Oslo. Planene er å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt på Gaustad/ Rikshospitalet og Aker. Hva vil dette bety for tilbudet av sykehustjenester og kommunale helsetjenester?