Kategori: Lars Nestaas

Lars Nestaas

 

Lars Nestaas har bidratt som forfatter for Samfunn og økonomi.

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Lars Nestaas er rådgiver innen pensjon i Lars NestaasPensjonistforbundet.

Kontakt Lars Nestaas
Lars.Nestaas@pensjonistforbundet.no

Hva er det beste utbyggingsalternativet for sykehusene i Oslo? - Lars Nestaas - Samfunn og økonomi 2/2021

Hva er det beste utbyggingsalternativet for sykehusene i Oslo?

Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Helse Sør-Øst RHF (HSØ) planlegger en storstilt endring av sykehusstrukturen i Oslo. Planene er å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt på Gaustad/ Rikshospitalet og Aker. Hva vil dette bety for tilbudet av sykehustjenester og kommunale helsetjenester?