Kategori: Mangfold og toleranse

Mangfold og toleranse

Hvordan håndterer vi mangfold? Hvor viktig er integrering? Dette er utfordrende temaer – kanskje med mer flere spørsmål enn svar. Toleranse er også et viktig stikkord i møte med spørsmål knyttet til mangfold og integrering. Tematikken er er stadig aktuell i en verden som blir stadig tettere sammenvevd og med folk fra mange kulturer og religioner som skal bo sammen i tidligere ganske homogene nasjonalstater.

Kent Hoffmann, Tor G. Jakobsen, Marthe L. Holum - Etnisk mangfold og toleranse - Samfunn og økonomi 2/2021

Etnisk mangfold og toleranse: Hva gjør europeere tolerante?

Økningen i innvandringen til europeiske land de siste tiårene har ført til en økende politisk konflikt som ofte spinner rundt temaet innvandring og etniske relasjoner. Tallene viser imidlertid at i takt med økt grad av etnisk diversitet, blir toleransenivået for minoritetsgruppene gjennomsnittlig høyere.

Ytringsfrihet

Ytringsfrihetens forutsetninger og grenser

Det pågår en intens offentlig debatt om ytringsfriheten, med steile fronter som åpenbart snakker forbi hverandre. Debatten er preget av uklare definisjoner og tilsynelatende uløselige dilemmaer.