Kategori: Mangfold og toleranse

Mangfold og toleranse

Hvordan håndterer vi mangfold? Hvor viktig er integrering? Dette er utfordrende temaer – kanskje med mer flere spørsmål enn svar. Toleranse er også et viktig stikkord i møte med spørsmål knyttet til mangfold og integrering. Tematikken er er stadig aktuell i en verden som blir stadig tettere sammenvevd og med folk fra mange kulturer og religioner som skal bo sammen i tidligere ganske homogene nasjonalstater.

Kent Hoffmann, Tor G. Jakobsen, Marthe L. Holum - Etnisk mangfold og toleranse - Samfunn og økonomi 2/2021

Etnisk mangfold og toleranse: Hva gjør europeere tolerante?

Økningen i innvandringen til europeiske land de siste tiårene har ført til en økende politisk konflikt som ofte spinner rundt temaet innvandring og etniske relasjoner. Tallene viser imidlertid at i takt med økt grad av etnisk diversitet, blir toleransenivået for minoritetsgruppene gjennomsnittlig høyere.