Kategori: Marthe L. Holum

Marthe Liss Holum

Marthe Liss Holum - Samfunn og økonomiMarthe Holum er førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU.

Kontakt Marthe Liss Holum
marthe.l.holum@ntnu.no

Kent Hoffmann, Tor G. Jakobsen, Marthe L. Holum - Etnisk mangfold og toleranse - Samfunn og økonomi 2/2021

Etnisk mangfold og toleranse: Hva gjør europeere tolerante?

Økningen i innvandringen til europeiske land de siste tiårene har ført til en økende politisk konflikt som ofte spinner rundt temaet innvandring og etniske relasjoner. Tallene viser imidlertid at i takt med økt grad av etnisk diversitet, blir toleransenivået for minoritetsgruppene gjennomsnittlig høyere.