Kategori: Mette Nord

Mette Nord

Mette Nord Mette Nord har vært leder av Fagforbundet siden 2013.

Hun er utdannet hjelpepleier og aktiv politiker i Arbeiderpartiet. Hun var statssekretær for Jens Stoltenberg i hans andre regjering og vararepresentant på Stortinget fra Telemark fra 2005-2013.

Kontakt Mette Nord:
Mette.Nord@fagforbundet.no

Små skritt i riktig retning

Sommeren 2022 kom evalueringen av pensjonsreformen. De sentrale forslagene fra utvalget er justering av aldersgrensene i pensjonssystemet, forslag til løsninger for uføres alderspensjon, og økt forutsigbarhet for mottakerne av minsteytelser. Fagforbundet skal nå gå grundig gjennom rapporten og gi høringssvar sammen med de andre LO-forbundene, skriver forbundsleder Mette Nord.