Kategori: Mia Vabø

Mia Vabø

Anne Marie (Mia) Vabø er seniorforsker ved Velferdsforskningsinstituttet Nova ved Oslo Met – Storbyuniversitetet.

Hun er utdannet sosiolog fra institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

I 2007 tok hun doktorgrad med avhandlingen Organisering for velferd. Hjemmetjenesten i en styringsideologisk brytningstid.

Kontak Mia Vabø
E-post: Mia.Vabo@oslomet.no
tlf: 470 25 489

 

Ufrivillig deltid helsefagarbeidere - Den vanskelige deltidsknuten

Ufrivillig deltid for helsefagarbeidere

Ufrivillig deltid er et særnorsk fenomen som særlig rammer unge helsefagarbeidere. Ufordringene henger trolig sammen med turnusordningen i helse- og omsorgstjenesten.