Kategori: Mona Strand

Mona Strand

Mona Strand - forfatter Samfunn og økonomiMona Strand er høgskolelektor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap,  Institutt for organisasjon, ledelse, styring

Kontakt Mona Strand
e-post: mona.strand@inn.no
tlf: 472 80 156

Folkeavstemningen om Innlandet

I desember 2021 ble det vedtatt å avholde en folkeavstemning om videreføring eller oppløsning av Innlandet fylke. Det ble deretter vedtatt å gjennomføre en høring og en ansattundersøkelse. Spørsmålet velgerne skulle ta stilling til, var om Innlandet fylke fortsatt skulle være samlet, eller splittes og gå tilbake til de to tidligere fylkene ­Hedmark og Oppland.

Utformingen og iverksettingen av nasjonal rovdyrpolitikk har vært konfliktfylt og vekket sterk motstand i mange land, så også i Norge. Denne artikkelen setter søkelyset på hva som kan være grunnen til den sterke motstanden i Norge, ved å analysere hvordan utformingen og iverksettingen av ulvepolitikken matcher motstandernes oppfatninger av hva politikken dreier seg om. Artikkelen ser på motstanden mot ulvepolitikken i et public policy­perspektiv og bygger på data fra offentlige dokumenter og ikke minst analyser av en strategisk valgt avisdebatt.

Hvorfor vekker den norske ulvepolitikken så sterk motstand?

Utformingen og iverksettingen av nasjonal rovdyrpolitikk har vært konfliktfylt og vekket sterk motstand i mange land, så også i Norge. Denne artikkelen setter søkelyset på hva som kan være grunnen til den sterke motstanden i Norge, ved å analysere hvordan utformingen og iverksettingen av ulvepolitikken matcher motstandernes oppfatninger av hva politikken dreier seg om. .