Kategori: Morten Harper

Morten Harper

Morten Harper (f. 1973) er jurist og utredningsleder i Nei til EU, redaktør for Nei til EUs skriftserie Vett og spaltist i Klassekampen. Han er utdannet cand.jur. ved Universitetet i Oslo samt delemner i medievitenskap ved samme universitet. Harper er dessuten lokalpolitiker for SV, representant i Stjørdal kommunestyre, og har i perioden 2019–2023 vært medlem av kommunens kontrollutvalg.

Noen tidligere publiseringer:

Bokanmeldelse Krigen som endrer alt, Prosa nr. 6 2022, https://prosa.no/kritikk/krigen-som-endrer-alt

Artikkel Norway Is Moving to the Left – And Rethinking Its EU Relations, Rosa Luxembourg Stiftung Brussels Office 08.09.21, https://www.rosalux.eu/en/article/2007.norway-is-moving-to-the-left-and-rethinking-its-eu-relations.html

Artikkel Vi kan stå foran en rettslig ryddesjau av de sjeldne, Rett24.no 22.10.20, https://rett24.no/articles/vi-kan-sta-foran-en-rettslig-ryddesjau-av-de-sjeldne

Pamflett EØS setter suvereniteten i spill, Nei til EUs skriftserie Vett nr. 1 2018, https://neitileu.no/aktuelt/vett-1-2018-eos-setter-suvereniteten-i-spill

Artikkel Kritikk av medienes EU-dekning, Anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100 års-jubileum, IJ-Forlaget 2010.

Artikkel Vi kan stå foran en rettslig ryddesjau av de sjeldne, Rett24.no 22.10.20, https://rett24.no/articles/vi-kan-sta-foran-en-rettslig-ryddesjau-av-de-sjeldne

Pamflett EØS setter suvereniteten i spill, Nei til EUs skriftserie Vett nr. 1 2018, https://neitileu.no/aktuelt/vett-1-2018-eos-setter-suvereniteten-i-spill

Artikkel Kritikk av medienes EU-dekning, Anti-festskrift til Norsk Presseforbunds 100 års-jubileum, IJ-Forlaget 2010

Kontakt Morten Harper:
morten.harper@neitileu.no

Se liste over forfattere