Kategori: Nina Amble

Nina Amble

Nina Amble - forfatter Samfunn og økonomi Nina Amble er professor/dr. Philos ansatt ved Oslo Met.
Hun er anleggsingeniør med erfaring fra vannkraftutbygging på 70-tallet, videre som oppsynsmann i Asker kommune og opplæringskonsulent i Landsforeningen for bygg- og anlegg, NHO.

Hun har hovedfag i arbeidspsykologi fra psykologisk institutt og doktorgrad fra INDØK, begge ved NTNU. Hun har vært arbeidsforsker på AFI i 15 år. De siste to årene har hun arbeidet på Bc-utdanningen for yrkesfaglærere i helse- og oppvekstfag. Hun er heltidsengasjert som prosjektleder og forsker for NFR-prosjektet #Læringslivet, rettet mot den kommunale helsetjenesten. Nina Amble er aksjonsforsker med særlig kompetanse i organisering av bra arbeid og organisasjonsutvikling i et kjønnsperspektiv.

Kontakt Nina Amble
nina.amble@oslomet.no

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

 

Ufrivillig deltid helsefagarbeidere - Den vanskelige deltidsknuten

Ufrivillig deltid for helsefagarbeidere

Ufrivillig deltid er et særnorsk fenomen som særlig rammer unge helsefagarbeidere. Ufordringene henger trolig sammen med turnusordningen i helse- og omsorgstjenesten.