Kategori: Nina Solberg

Nina Solberg

Nina Solberg jobber i rådgivingsselskapet insam as, og har ledet utviklingen av et nytt masteremne ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo for ansatte i offentlig sektor som ønsker å ta en aktiv rolle i det lokale klimaomstillingsarbeidet.

Kontakt Nina Solberg:
nina@insam.no

Se liste over forfattere for Samfunn og økonomi

Trepartssamarbeid og klimaomstilling

Det er på høy tid å ta i bruk trepartssamarbeid i arbeidet med klimaomstilling i kommunene. FAFOs forskning viser at beslutningene blir bedre og gjennomføringen av vedtak går raskere i kommuner som har praktisert kommunalt trepartssamarbeid. Nord-Fron kommune er et godt eksempel.