Kategori: Paul Bjerke

Paul BjerkePål Bjerke er medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi

Professor journalistutdanninga, Høgskulen i Volda og tilknyttet forskningsstiftelsen De Facto.

Utdannet mag.art. i sosiologi og PhD i medievitenskap ved Universitetet i Oslo.

Har vært journalist i dagspressen og redaktør i Klassekampen.

Hans forskning har vært knyttet til profesjoner/presseetikk/, medienes dekning av politikk og fagbevegelse samt arbeidsforhold og omstillinger i offentlig sektor.

Paul Bjerke er en del av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi

Kontakt Paul Bjerke
paul.bjerke@de­facto.no

Paul Bjerke - problemene med tillitsreform - Samfunn og økonomi 1

Problemene med tillitsreform

Regjeringen har lovet en tillitsreform i offentlig sektor som skal gi tilliten, tida og makta tilbake til ansatte, fagfolk og fagforeninger. Det lyder fint, men mange er usikre på hva en slik reform vil innebære i praksis – og om den i det hele tatt blir noe mer enn fine ord.