Kategori: Politiske partier

Bjarne Jensen er ansvarlig redaktør for fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Vi nærmer oss kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyrene og fylkestingene er sammen med Stortinget de institusjonene som ivaretar vårt folkestyre. I valgene til kommunestyrer og fylkesting velges representanter som på borgernes vegne skal ha det overordnede ansvaret for mange av våre viktigste fellesoppgaver og mye av det vi etter hvert har valgt å benevne som velferdsstaten.

Folkeavstemningen om Innlandet

I desember 2021 ble det vedtatt å avholde en folkeavstemning om videreføring eller oppløsning av Innlandet fylke. Det ble deretter vedtatt å gjennomføre en høring og en ansattundersøkelse. Spørsmålet velgerne skulle ta stilling til, var om Innlandet fylke fortsatt skulle være samlet, eller splittes og gå tilbake til de to tidligere fylkene ­Hedmark og Oppland.

Hvorfor bruke stemmeretten ved høstens valg?

Det er i kommunene folk bor. Der vi skal bli gamle. Det handler om trygghet. Trygghet i arbeidslivet, trygghet for ungene i skolen og barnehagen, trygghet for de eldre. Det handler om felleskapet, og om å finne løsninger sammen. Ved høstens valg skal vi bestemme hvem som skal styre kommunene våre.

Bjarne Jensen er ansvarlig redaktør for fagtidsskriftet Samfunn og økonomi

Hvorfor mister regjeringen oppslutning?

Regjeringen og stortingsflertallet må sikre inntektsgrunnlaget og andre viktige rammebetingelser for kommunene og fylkeskommunene. Her er den økonomiske politikken og strømpolitikken det viktigste grunnlaget, skriver Bjarne Jensen i sin leder i Samfunn og økonomi 1/2023

De eldre er en viktig ressurs av Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen og Pensjonistforbundets generalsekreterare

De eldre er en viktig ressurs

Jan Davidsen leder i PensjonistforbundetHarald Olimb Norman generalsekretær i PensjonistforbundetPublisert i Samfunn og økonomi utgave 1 2018 De eldre er aktive samfunnsaktører, de bidrar stor grad i frivillig sektor og yter…