Kategori: Rolf Rønning

Rolf Rønning

Rolf Rønning er professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i innlandet, men har de siste 18 åra arbeidet mest med innovasjon i offentlig sektor. Han var leder av styringsgruppa for NFR-programmet Evaluering av pensjonsreformen (2011–2018).

Kontakt Rolf Rønning:
Rolf.Ronning@inn.no

Seniorer med pensjon – en stor arbeidskraftreserve

Et arbeidsliv hvor flere arbeider lenger, blir av mange ansett som helt nødvendig for at vi skal ha sosialt bærekraftige samfunn med en aldrende befolkning. Hvordan fungerer det eksisterende systemet i offentlig sektor for dem som allerede er eller planlegger å bli pensjonister? Hva er bestemmende for valgene som tas?