Kategori: Sindre Farstad

Sindre Farstad

Sindre Farstad - seniorrådgiver i Pensjonistforbundet for Samfunn og økonomiSindre Farstad er økonom og forsker og er ansatt som seniorrådgiver i Pensjonistforbundet med fagområde pensjon.

Kontakt Sindre Farstad
sindre.farstad@pensjonistforbundet.no

Eldrebølgen i et nytt perspektiv

Det blir færre yrkesaktive pr. pensjonist framover, men veksten i de yrkesaktives produktivitet vil mer enn veie opp for dette. Og Oljefondets betydning vil være avhengig av hvilken avkastning fondet oppnår.