Kategori: Sissel Merete Skoghaug

Sissel Merete Skoghaug

Sissel Merete Skoghaug - nestleder i Fagforbundet. Forfatterside, Samfunn og økonomiSissel Merete Skoghaug er nestleder i Fagforbundet. Hun er utdannet sykepleier og hjelpepleier, har studert ledelse og økonomi og har lang erfaring som leder og tillitsvalgt.

Kontakt Sissel Merete Skoghaug
Sissel.M.Skoghaug@fagforbundet.no

Sissel Skogheug er nestleder i Fagforbundet. Fagforbundet mener det er nødvendig med sentrale endringer som beveger styringen av sykehusene bort fra tankegodset knyttet til New Public Management.

Tanker om sykehus, helsevesen og beredskap

Pandemien har vist oss at det er nødvendig å styrke, ikke svekke, det offentlige helsevesenet vårt. Med sykehusreformen i 2002 ble systemene endret fra systemer utviklet for offentlige velferdsgoder (forvaltning) til systemer som er utviklet for forretningsvirksomhet med et stort innslag av innsatsstyrt finansiering, skriver Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

Samordningsfellen - Molbopolitikk i praksis. Av Bjarne Jensen, Ragnhild Dahl og Sindre Farstad. Fagtidsskriftet Samfunn og økonomi utgave 1 og 2 2019

Samordningsfellen – Molbopolitikk i praksis

Samordningsfellen som ble innført med de nye reglene for samordning av folketrygd og offentlig tjenestepensjon, ved pensjonsreformen i 2011. Den fører til at personer født fra 1944 til 1962 får lavere og lavere pensjon dess lenger de arbeider etter 67 år. Opptjente pensjonsrettigheter blir konfiskert