Kategori: Stein Stugu

Stein Stugu

Stein Stugu - Samfunn og økonomiExam. Oecon. sosialøkonomi UIO.

Stein Stugu er aktiv som politiker og i fagbevegelsen i Norge. Han er kommunestyrerepresentant i Bærum og vararepresentant til Stortinget for Rødt. Fra 1977-2007 arbeidet han som bryggeriarbeider. Stein Stugu har hatt en rekke tillitsverv blant annet som styremedlem i Orkla ASA, konserntillitsvalgt i Orkla og fellestillitsvalgt i Ringnes. Fra 1983-1995 var han kommunestyrerepresentant for Rød Valgallianse i Bærum. Fra 2005 har han vært tilknyttet De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte.

Kontakt Stein Stugu
E-post: stein.stugu@de-facto.no
tlf: 92843813

 

Pensjonsreformen – en katastrofe

Begrunnelsen for pensjonsreformen er behovet for å holde folk lenger i arbeid. Med pisk og gulrot. I et økonomisk språk betyr det at alle incitamenter er rettet mot individet, ingen mot arbeidsgiver. I stedet for et overordnet mål om å sikre alle en god inntekt å leve av i årene en ikke kan være i lønnet arbeid, er alle elementer i alderspensjonen innrettet mot mindre pensjon hvis du må ut av arbeid tidlig og vesentlig høyere pensjon hvis du har helse til å jobbe lenge.