Kategori: Tor Georg Jakobsen

Tor Georg Jakobsen

Tor Georg Jakobsen - Samfunn og økonomiTor Georg Jakobsen er professor i statsvitenskap ved NTNU Handelshøyskolen. PhD i statsvitenskap (2011) med avhandlingen Macro Factors and Public Opinion: An Investigation of Economic Left-Right Attitudes in Advanced Industrialized Democracies.

Kontakt Tor Georg Jakobsen
tor.g.jakobsen@ntnu.no

Kent Hoffmann, Tor G. Jakobsen, Marthe L. Holum - Etnisk mangfold og toleranse - Samfunn og økonomi 2/2021

Etnisk mangfold og toleranse: Hva gjør europeere tolerante?

Økningen i innvandringen til europeiske land de siste tiårene har ført til en økende politisk konflikt som ofte spinner rundt temaet innvandring og etniske relasjoner. Tallene viser imidlertid at i takt med økt grad av etnisk diversitet, blir toleransenivået for minoritetsgruppene gjennomsnittlig høyere.