Kategori: Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun-Wyller Samfunn og økonomiTorgeir Bruun Wyller er leder av Helsetjenesteaksjonen.

Han er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus. Han har også vært medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hans forskning er særlig konsentrert om hjerneslag og delirium.

Kontakt Torgeir Bruun Wyller
t.b.wyller@medisin.uio.no