Kategori: Ukategorisert

Vold og trusler om vold i førstelinjen i helse- og omsorgstjenestene - samfunn og økonomi

Vold og trusler om vold i førstelinjen

Vold og trusler om vold mot ansatte i førstelinjen er utbredt. Utfordringen er hvordan ledere og ansatte kan arbeide sammen for et arbeidsmiljø uten vold og trusler.