Kategori: Unni Hagen

Unni HagenUnni Hagen er medlem av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi

Master i offentlig ledelse og styring fra Høgskolen i Innlandet (2015), campus Rena. Kommunalkandidatutdanning fra Norges kommunal­ og sosialhøyskole (1991). Ble ansatt i Fagforbundet i 1997, og har jobbet som rådgiver i samfunnspolitisk avdeling med blant annet ansvar for sykehusreformen i mange år.

Har vært leder for Fagforbundets strategiske stab, som blant annet har hatt et overordnet ansvar for kommunereformen, og er nå spesialrådgiver i forbundet, med strategi­ og planarbeid som ansvarsområde. Følger med på virkninger av reformene i offentlig sektor i samarbeid med Lokal­ samfunnsforeningen. Har også vært ansatt i Oslo kommune og som politisk rådgiver på Stortinget.

Unni Hagen er en del av redaksjonsrådet i Samfunn og økonomi

Kontakt Unni Hagen
unni.hagen@fagforbundet.no