KRONIKK: Psykiatrisk langtidsbehandling er ikke kostnadseffektiv

I 2002 vedtok den norske staten en psykiatrisatsing. Likevel ble ikke pasienter med alvorlige og ofte langvarige sinnslidelser prioritert. Staten kunne bestemme at behandling av disse pasienten skal utløse refusjoner som medfører at også helseforetakene ville prioritere disse pasientene som staten vil prioritere. Slik ble det ikke.

Er det mangel på gynekologer i Norge?

I Norge er det det offentlige som styrer både utdanning og helsetilbud, som tilbyder av de fleste tjenestene. Er det mangel på gynekologer i Norge? Eller manglende rekruttering til spesialiseringen? Tvert om, hevder artikkelforfatteren. En stor andel gynekologer jobber utenfor spesialisthelsetjenesten, og flere av dem som jobber ved sykehusene er avtalespesialister.

Folkeavstemningen om Innlandet

I desember 2021 ble det vedtatt å avholde en folkeavstemning om videreføring eller oppløsning av Innlandet fylke. Det ble deretter vedtatt å gjennomføre en høring og en ansattundersøkelse. Spørsmålet velgerne skulle ta stilling til, var om Innlandet fylke fortsatt skulle være samlet, eller splittes og gå tilbake til de to tidligere fylkene ­Hedmark og Oppland.

Hvorfor bruke stemmeretten ved høstens valg?

Det er i kommunene folk bor. Der vi skal bli gamle. Det handler om trygghet. Trygghet i arbeidslivet, trygghet for ungene i skolen og barnehagen, trygghet for de eldre. Det handler om felleskapet, og om å finne løsninger sammen. Ved høstens valg skal vi bestemme hvem som skal styre kommunene våre.

Privat eller kommunal drift av parkene i Oslo?

Kommunale parker er fellesgoder, og ansvaret må ligge i kommunal regi. Selve driften kan settes ut på anbud til private selskaper. Det kan imidlertid ikke antas at anbudsutsetting er kostnads­effektivt. Tvert imot kan kommunal parkdrift gi lavere totalkostnader og medføre at viktige samfunnsmessige hensyn ivaretas.