Harald Kjelstad - Samfunn og økonomi 1/2021 - Norsk industripolitikk er også distriktspolitikk

Norsk energi- og industripolitikk er også distriktspolitikk

Hvilke virkemidler brukes fra offentlig hold for å skape konkurransedyktig næringsliv? Virkemidlene omfatter lovverk, infrastruktur, politikk, internasjonale markedsavtaler, kompetansebygging, og ikke minst bevilgninger gjennom offentlige virkemiddelinstitusjoner.

Trond Finstad - Samfunn og økonomi 1/2021 - Digitalisering som er tilpasset landet vårt ikke omvendt

Digitalisering som er tilpasset landet vårt – ikke omvendt

Under koronapandemien har det vist seg at kommunene har omstilt seg meget rask og tatt utfordringene på strak arm. Klok distriktspolitikk, solid trepartssamarbeid og gode kommunale tjenester er nok mye av årsaken til at Norge vil klare seg godt gjennom koronapandemien.

Distriktspolitikk med positive ringverknader - Steinar Ness - Samfunn og økonomi 1/2021 - distriktshøgskular - distriktshøgskoler

Distriktspolitikk med positive ringverknader

Statleg politikk er viktig for næringsutvikling, sysselsetting, folketalsutvikling og tenestetilbod i heile landet. Det same er statleg infrastrukturpolitikk som investeringar i vegar, jernbane, flyplassar og breiband. Kva har etableringa av distriktshøgskular hatt å seie for folketalsutvikling, rekruttering av studentar og av arbeidskraft etter avslutta studiar?

Myndighetene overser lokalbankenes særtrekk - Gøril Bjerkan - Samfunn og økonomi 1/2021 - distriktspolitikk - lokalbank-

Myndighetene overser lokalbankens særtrekk

Sentrale hensyn bak regulering av banknæringen blir i dag ikke gjenspeilt i Finanstilsynets utforming av regelverket. Lokalbankene blir regulert hardere enn deres risiko for samfunnet skulle tilsi. Dette er i realiteten distriktspolitikk med negativt fortegn.

Eldrebølgen i et nytt perspektiv

Det blir færre yrkesaktive pr. pensjonist framover, men veksten i de yrkesaktives produktivitet vil mer enn veie opp for dette. Og Oljefondets betydning vil være avhengig av hvilken avkastning fondet oppnår.

Kommunal formuesforvaltning

Kommunene har krevende økonomi og private investorer viser i økende grad interesse for å overta kommunale verdier, og kommuner og fylkeskommuner vurderer å selge sine eiendommer og anlegg. Hvor lurt er det?