Personvernerklæring

Personvernerklæring

Vi i Samfunn og økonomi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Samfunn og økonomi er et fagtidsskrift som utgis av Kommunekonsult AS på oppdrag fra Fagforbundet.

Vi samler inn så lite informasjon som mulig om deg. Vi samler ikke inn personopplysninger.

Vi samler kun inn noen opplysninger knyttet til din bruk av nettsidene samfunnogokonomi.no som ikke kan knyttes til deg som person

Dette er informasjon vi får når du bruker nettsiden om hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC) og hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. 

Informasjonen vi samler bruker vi til å tilpasse vår nettside slik at den blir brukervennlig for alle som leser Samfunn og økonomi.

Informasjonen brukes også til statistikk, men denne informasjonen er anonymisert og kan ikke knyttes spesifikt til deg.

Vi lagrer ikke personopplysninger men benytter oss av Google Analytics til statistikk over bruke av nettsidene. Informasjonen som lagres er anonymisert.

Statistikken lagres så lenge vi har behov for den til å utføre analyser av trafikken på nettsidene våre.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss i Kommunekonsult AS

Kontaktperson, daglig leder Gunnar Gussgard
gunnar.gussgard@kommunekonsult.no
+47 916 48 596

Kommunekonsult AS
Postboks 7084
St Olavs plass
0130 OSLO