Samfunn og økonomi utgave 1 og 2 – 2020

Offentlig egenregi eller privat kommersiell utvikling og drift av fellestjenester og offentlige velferdsgoder. Hva er å foretrekke?

I dette nummeret av Samfunn og økonomi har vi artikler som beskriver sider ved kommersialisering av velferdstjenester. Denne tematikken er også behandlet i flere tidligere numre av tidsskriftet.

Artikler i utgave 1 og 2 Samfunn og økonomi / 2020

Fagredaktøren
Bjarne Jensen

Hva vet vi?
Bjarne Jensen

Egenregi eller konkurranseutsetting
Egil Korseberg og Øystein Solevåg

Kommentar – Vi gjør det selv!
Svein Gulbrandsen

Kommunal virksomhet – til beste for innbyggerne og samfunnet
Fanny Voldnes

Skal vi virkelig gjøre det på denne måten?
BengtKarlsson, Dagny Andriaenssen Johannesen, Heidi Haukelien, Kenneth Arctander Johansen, Helene Bank og Marit Borg

Kommunal formuesforvaltning
Bjarne Jensen og Gunnar Gussgard

Konkurranseutsetting ødelegger konkurransen
Kristin Reichborrn-Kjennerud

Eldrebølgen i et nytt perspektiv
Sindre Farstad

Ulikhet og regnskap – noen sammenhenger og tiltak
Fanny Voldnes