Samfunn og økonomi utgave 1 – 2013

Tema: Offentlig ressursbruk og planlegging

Denne utgaven av Samfunn og økonomi tar for seg en rekke temaer knyttet til offentlig ressursbruk og planlegging. Myter om offentlig ressursbruk settes under lupen. Hvordan planlegger vi egentlig for fremtiden? Er Perspektivmeldingen egnet til å gi oss nyttige verktøy og er egentlig lokalmedisinske sentere rimelige og fremtidsrettede løsninger? Det er mange spørsmål der det er behov for gode svar basert på kunnskap og fakta.