Samfunn og økonomi – utgave 1 – 2014

Tema: Kommunereformen

Temaet for denne utgaven er kommunereformen. Det er fokus på demokrati og folkestyre og mulighetene for kommunene til å bestemme selv – på folkeavstemninger og selvbestemmelse. Hvor reelle er egentlig koppetanseutfordringene som beskrives i små kommuner og vil reformene som planlegges svare på morgendagens utfordringer er blant temaene som diskuteres. Interkommunalt samarbeid er også et viktig tema i denne utgaven av Samfunn og økonomi, ikke minst i barnevernet.

Jo større, desto bedre?
fagredaktør Bjarne Jensen

Kommunalt demokrati og folkestyre i store og små kommunar
Audun Offerdal

La kommunene bestemme selv
Odd-Haldgeir Larsen

Kommunereform – for morgendagens utfordringer?
Nils Aarsæther

Ideelle aktører taper i konkurranse med kommersielle
Kirsti Nilsson Søyland

Samarbeid mellom kommuner og interkommunalt samarbeid
Bjarne Jensen

Barnevern og interkommunalt samarbeid
Mimmi Kvisvik

Større kompetanseutfordringer i små kommuner?
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Drep ikke en sangfugl
Harry Herstad