Samfunn og økonomi utgave 1 – 2016

Tema: Et levende folkestyre

Denne utgaven av Samfunn og økonomi har fokus på folkestyret og demokratiet vårt. Er folkeavstemninger en viktig del av et levende folkestyre? Størrelse på kommuner og det reelle behovet for kommunesammenslåinger er i fokus. Vi ser nærmere på kommunene og hvordan beslutninger fattes i kommunestyrene. Et interessant spørsmål er om enstemmighet er et tegn på et sunt og levende folkestyre. Uenighet og meningsmangfold er kanskje vel så viktig som enstemmighet?

Folkeavstemninger er viktig for et levende folkestyre
fagredaktør Bjarne Jensen

Større kommuner og fylker?
Ulla Higdem, Jon Helge Lesjø, Erik Mønness, Hans Chr. Høyer

Fakta, frivillighet og folkeavstemning
Mette Nord

«Enstemmig vedtatt»
Nils Aarsæther, Hilde Bjørnå

Vil kommunesammenslutninger bidra til bedre helsetjenester og bedre oppfølging av samhandlingsreformen?
Hans Knut Otterstad

Kommunenes planarbeid og økt frivillig innsats blant seniorer – et bidrag til folkehelse
Ursula Smaaland Goth, Siw Hagelin

Bruk av folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser i kommunereformen
Alf-Inge Jansen, Bjarne Jensen

Krisepolitikki Portugal: Et angrep på fagforeningene
Victoria B-G Stadheim